TOIMISTOMME ON MUUTTANUT HYRYNSALMEN KYLÄTALO ISKULLE, ASEMATIE 1.

Postiosoite Laskutie 1, 89400 Hyrynsalmi

puh. 0451327734

Hyrynsalmen 4H-yhdistys on sitoutumaton lapsi- ja nuorisojärjestö. Järjestämme toimintaa ja tapahtumia yhteistyössä kunnan nuorisotoimen, seurakunnan, toisten 4H-yhdistysten sekä eri järjestöjen kanssa.

 

 

Järjestön tunnus tulee neljän sanan alkukirjaimista

HARKINTA HEAD
HARJAANNUS
HANDS
HYVYYS
HEART
HYVINVOINTI
HEALTH